O mne

Budujem svoju prácu na dôvere a statuse profesionála.

Mojou víziou je sprostredkovať profesionálne finančné služby. Stáť na strane klientov vo vzťahu s finančnými inštitúciami. 

Profesia finančného sprostredkovateľa nie je verejnosťou príliš dobre vnímaná, čo je spôsobené tým, že za " finančného poradcu " sa dnes prehlasuje každý predajca stavebného sporenia či poistenia. A tak sa mnohí ľudia stretávajú s nie príliš kvalitnou ponukou finančných služieb, kde je uprednostňovaný záujem predajcu finančnej služby pred záujmom klienta .

Moja práca vyzerá úplne inak. Nie som závislý na konkrétnej banke, poisťovni či fondu. Stojím na strane klienta a snažím sa vyrovnať informačnú nerovnosť .

Mám 17 rokov skúseností v oblasti financií, poistenia, obchodu, realít a práva. Začínal som ako finančný agent v roku 2003. Celých 17 rokov sa venujem poistovníctvu, obchodu, marketingu i manažmentu

Mám 48 rokov a žijem v okrese Topoľčany.

SKÚŠKY , VZDELANIE , SKÚSENOSTI :

Registrácia v Národne banke Slovenska v oblasti poistenia a zaistenia, oblasti vkladov a v oblasti úverov.

Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Štátne skúšky v oblasti psychológie, pedagogiky, manažmentu.

Člen SORA /SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA/  http://www.sora.sk/

Člen REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  http://www.realitnaunia.sk/

Mnoho seminárov, kurzov a certifikátov z oblasti poistenia, úverov, dôchodku, realít, marketingu a psychologie.