Meníte poisťovňu pri povinnom zmluvnom poistení vášho auta? Toto by ste mali vedieť!

Meníte poisťovňu pri povinnom zmluvnom poistení vášho auta? Toto by ste mali vedieť!

Pridané 09.10.2019

Povinné zmluvné poistenie automobilu, alebo v skratke PZP, je povinnosťou pre každého majiteľa vozidla. Poistenie sa spravidla uzatvára na rok, vozidlo musí byť registrované na Slovensku a zmeniť poisťovňu môžete len v stanovenom období.

Pokiaľ nie ste spokojní s aktuálnym PZP, s jeho cenou či službami alebo komunikáciou poisťovne, v ktorej ste povinné zmluvné poistenie uzatvárali, môžete prejsť inam. Dôležité však je vedieť, že odchod z poisťovne nie je možný kedykoľvek a prakticky máte na podanie výpovede len štyri týždne.

 

Kedy môžete zmeniť poisťovňu?

Poisťovňa vám 10 týždňov pred ukončením platnosti poistnej zmluvy PZP pošle písomné upozornenie. Následne máte 4 týždne na rozhodnutie sa, či chcete zotrvať v danej poisťovni, alebo chcete poisťovňu zmeniť. Výpoveď zmluvy môže byť z akéhokoľvek dôvodu, no nezabudnite, že podať ju musíte najneskôr 6 týždnov (42 dní) pred ukončením platnosti PZP. Pokiaľ to nestihnete, musíte v poisťovni zotrvať ďalší rok. Pri doručení výpovede PZP do poisťovne je dôležitý dátum reálneho doručenia do poisťovne, nie dátum podania na pošte. Ak však nestíhate doručenie poštou, urobte tak osobne na pobočke poisťovne. Zmluva o výpovedi musí byť osobne podpísaná poistníkom, obsahovať všetky náležitosti a spravidla dokument nájdete na webových stránkach poisťovní, odkiaľ si ho môžete stiahnuť.

 

Aké dôvody môžete pri zmene poisťovne udať?

Dôvody na výpoveď poistnej zmluvy pri PZP môžu byť akékoľvek, výpoveď zmluvy pred výročím však nepotrebuje udanie dôvodu. Ak teda máte lepšiu ponuku, výhodnejšie poistenie, sympatickejšiu poisťovňu, oplatí sa vám počkať na výročie zmluvy a podať výpoveď v stanovenom termíne. Dôvodom na zrušenie PZP vášho automobilu však môže byť napríklad prepis vozidla na iného majiteľa, čím poistenie zaniká a automobil musí poistiť nový majiteľ. Ďalším, nie veľmi príjemným, no pádnym dôvodom je zánik predmetu poistenia. V tomto prípade sa rozumie krádež vozidla, vyradenie z prevádzky z dôvodu nesplnenenia technických požiadaviek na prevádzku po cestných komunikáciách alebo totálna škoda po autohavárií.

Poistenie však nemusíte v poisťovni zrušiť len vy, takisto môže byť poistná zmluva zrušená zo strany poisťovne. K takémuto prípadu dochádza len vtedy, pokiaľ nezaplatíte splátku poistného do mesiaca odo dňa splatnosti. Pokiaľ vám zanikne poistná zmluva z dôvodu neplatenia, jazdiť s automobilom vás môže stáť poriadne draho, nakoľko za takúto jazdu bývajú vysoké pokuty.