Kontakt

Mgr. Štefan Baláži, RSc.

konateľ spoločnosti

Obchodná 1321/6 Topoľčany 955 01

0907 306 592

www.balazi.sk

www.balazi.net

www.insiabalazi.sk/

info@balazi.sk