Podielové fondy vám môžu pomôcť pri diverzifikácii investičného rizika. Poznáte ich?

Podielové fondy vám môžu pomôcť pri diverzifikácii investičného rizika. Poznáte ich?

Vďaka podielovým fondom sa môže do investovania zapojiť aj investor, ktorý má nižší vstupný investičný kapitál. O ich správu sa starajú profesionáli, vďaka čomu nemusíte mať až také znalosti finančného trhu a zároveň je postačujúci nižší kapitál. Investovanie, ktoré je zmysluplné, totiž vyžaduje práve dobré znalosti finančného trhu a skúsenosti.

Pri podielových fondoch investujete do balíka cenných papierov alebo komodít, kde sú namixované investičné príležitosti v zaujímavom zložení a tým pádom je možné do určitej miery diverzifikovať riziko. Pri podielových fondoch, ako aj pri iných aktívach, je dôležité poznať svoj rizikový profil a podľa neho zvoliť vhodnú investičnú príležitosť.

Pri investovaní do podielových fondov by ste mali vedieť, že do zhodnotenia sa premieta skutočné zhodnotenie svetových aktív. To znamená, že oproti “uskladneniu” financií na bežnom alebo sporiacom účte, kde k zhodnoteniu nedochádza, alebo je zhodnotenie len minimálne, máte istotu, že vaše financie budú pracovať a môžete očakávať aj výnos.

Veľkou výhodou je nízky vstupný investičný kapitál, ktorý sa môže pohybovať v desiatkách alebo stovkách eur, takže prakticky nepotrebujete mať “nasporené” na to, aby ste mohli začať s investovaním.

Ak nemáte čas na to, aby ste sledovali situáciu na finančnom trhu, prípadne sa v týchto vodách vôbec nepohybujete, pri investovaní do podielových fondov sa o vaše financie starajú experti, ktorí sa starajú o maximálne zhodnotenie.

Taktiež je výhodou možnosť pravidelného investovania, čo tiež prispieva k diverzifikácií rizika. Ak by ste mali možnosť investovať vyšší obnos financií, viete sa vyhnúť investovaniu napríklad pred časom poklesu akcií. Okrem pravidelného investovania je možnosť aj priebežného výberu financií s výnosom, pričom ich môžete mať už do niekoľkých dní. Pre najlepší výnos je však lepšie peniaze vo fondoch nechať v závislosti od investičného horizontu konkrétneho fondu minimálne 3 až 5 rokov, aby sa vám investovanie vyplatilo.

Ak chcete s investovaním začať a nemáte skúsenosti, je dobré sa obrátiť na finančného experta, ktorý vám vďaka prehľadu na finančnom trhu bude vedieť vybrať a poradiť najvhodnejšie riešenie.

Mgr. Lenka Grachová
Autor: Mgr. Lenka Grachová

Budujem svoju prácu na dôvere a statuse profesionála.

Mojou víziou je sprostredkovať profesionálne finančné služby. Stáť na strane klientov vo vzťahu s finančnými inštitúciami. 

Profesia finančného sprostredkovateľa nie je verejnosťou príliš dobre vnímaná, čo je spôsobené tým, že za " finančného poradcu " sa dnes prehlasuje každý predajca stavebného sporenia či poistenia. A tak sa mnohí ľudia stretávajú s nie príliš kvalitnou ponukou finančných služieb, kde je uprednostňovaný záujem predajcu finančnej služby pred záujmom klienta .

Moja práca vyzerá úplne inak. Nie som závislá na konkrétnej banke, poisťovni či fondu. Stojím na strane klienta a snažím sa vyrovnať informačnú nerovnosť .

Mám prax v oblasti financií, poistenia, obchodu, realít a práva. Začínala som ako finančný agent v roku 2013. Venujem poisťovníctvu, sprostredkovaniu úverov, obchodu, realitnými službami, marketingu i manažmentu

Mám 29 rokov a žijem v okrese Topoľčany.

SKÚŠKY , VZDELANIE , SKÚSENOSTI :

Registrácia v Národne banke Slovenska v oblasti poistenia a zaistenia, vkladov, úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Člen SORA /SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA/  http://www.sora.sk/

Člen REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  http://www.realitnaunia.sk/

Člen ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA  https://www.zrks.sk/zoznam-clenov/balazi-real-estate-sro/ 

Člen siete INSIA www.insia.sk/lenka-grachova

Mnoho seminárov, kurzov a certifikátov z oblasti poistenia, úverov, dôchodku, realít, marketingu a IT. 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Päť užitočných tipov pre vašu peňaženku


spracovaním osobných údajov