https://www.facebook.com/balazirealestatesro

Poznáte ETF fondy? Môžu vám slúžiť ako ďalší spôsob zarábania

Poznáte ETF fondy? Môžu vám slúžiť ako ďalší spôsob zarábania

ETF fondy patria medzi obľúbené finančné nástroje, ktoré sú pasívne riadené a sledujú a kopírujú vývoj konkrétneho trhu. Výhodou je najmä atraktívne zhodnotenie a široká dostupnosť, vďaka čomu si ich vyberá čoraz viac ľudí. Ak ste medzi nimi aj vy, mali by ste vedieť, že získaním dividend budete mať možno povinnosť ich zdanenia. Čo robiť v takomto prípade?

Vďaka akciám a ETF fondom môžete mať dvojaký spôsob zarábania, pretože okrem tradičného zhodnotenia môžete získať aj dividendy, čo sú peňažné podiely z čistého zisku spoločnosti. Tie sa vyplácajú akcionárom podľa určitého percenta z nominálnej hodnoty výšky ich akcií, no ich samotná výška závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad likvidita spoločnosti, úroveň jej zadlženosti, investičné plány alebo hospodárske výsledky. Niektoré spoločnosti vyplácajú dividendy pravidelne, iné sporadicky, či v pravidelných časových intervaloch, no existujú spoločnosti, ktoré si dividendy nevyplácajú vôbec.

Dividendy však môžu podliehať zdaňovaniu, ktoré je komplikované a náročné, no závisí od toho, či boli získané z akcií alebo ETF fondov, ktoré sú obchodovateľné na burze. Ak získate dividendy z akcií v spoločnosti, tá vám automaticky strháva takzvanú zrážkovú daň, ktorej výška závisí od krajiny sídla spoločnosti. Väčšina slovenských investorov smeruje do USA, kde je zrážková daň vo výške 15% a po jej strhnutí by ste už na Slovensku nemali doplácať.

Ak však máte dividendy z ETF fondov, ktoré naša legislatíva nepozná, podlieha zdaňovanie zrážkovej dani vo výške 19% prípadne 25%. Pre predídenie dvojitému zdaneniu sa zrazená daň započíta voči dani, ktorá je splatná u nás. Ak teda napríklad bola zrážková daň vo výške 15%, je potrebné “doplatiť” daň vo výške 4%, prípadne 10%. Daňové prizanie podávate v daňovom priznaní typu B, ak ste zamestnanec, musíte daňové priznanie podať samostatne.

Plateniu daní z dividend z ETF fondov je možné sa vyhnúť, ak si nedáte dividendy vyplatiť priamo na účet ale rovno  ich reinvestujete. To znamená, že miesto vyplatenia si nakúpite ďalšie podiely v spoločnosti a tým pádom vám daňová povinnosť nevznikne.

Mgr. Lenka Grachová
Autor: Mgr. Lenka Grachová

Budujem svoju prácu na dôvere a statuse profesionála.

Mojou víziou je sprostredkovať profesionálne finančné služby. Stáť na strane klientov vo vzťahu s finančnými inštitúciami. 

Profesia finančného sprostredkovateľa nie je verejnosťou príliš dobre vnímaná, čo je spôsobené tým, že za " finančného poradcu " sa dnes prehlasuje každý predajca stavebného sporenia či poistenia. A tak sa mnohí ľudia stretávajú s nie príliš kvalitnou ponukou finančných služieb, kde je uprednostňovaný záujem predajcu finančnej služby pred záujmom klienta .

Moja práca vyzerá úplne inak. Nie som závislá na konkrétnej banke, poisťovni či fondu. Stojím na strane klienta a snažím sa vyrovnať informačnú nerovnosť .

Mám prax v oblasti financií, poistenia, obchodu, realít a práva. Začínala som ako finančný agent v roku 2013. Venujem poisťovníctvu, sprostredkovaniu úverov, obchodu, realitnými službami, marketingu i manažmentu

Mám 29 rokov a žijem v okrese Topoľčany.

SKÚŠKY , VZDELANIE , SKÚSENOSTI :

Registrácia v Národne banke Slovenska v oblasti poistenia a zaistenia, vkladov, úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Člen SORA /SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA/  http://www.sora.sk/

Člen REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  http://www.realitnaunia.sk/

Člen ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA  https://www.zrks.sk/zoznam-clenov/balazi-real-estate-sro/ 

Člen siete INSIA www.insia.sk/lenka-grachova

Mnoho seminárov, kurzov a certifikátov z oblasti poistenia, úverov, dôchodku, realít, marketingu a IT. 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Päť užitočných tipov pre vašu peňaženku


spracovaním osobných údajov