Pracujete v zahraničí? Po novom vybavíte takmer všetko elektronicky

Pracujete v zahraničí? Po novom vybavíte takmer všetko elektronicky

Pridané 28.07.2021

Pokiaľ pôsobíte v zahraničí, máte tam prácu alebo podnikanie, návštevy Slovenska sa okrem stretnutia s rodinou väčšinou nezaobídu bez návštevy nejakých úradov či lekárov. Sociálna poisťovňa to po novom trochu uľahčí a vybavovanie byrokratických záležitostí sa dostane do elektronickej formy.

Doklady vybavíte aj na diaľku

Nový informačný systém, ktorý Sociálna poisťovňa predstavila, umožňuje medzinárodnú výmenu údajov. Vďaka špeciálne zabezpečenej sieti, ktorú spravuje Európska komisia, tak bude možná rýchla a bezpečná výmena informácií o sociálnom zabezpečení v Európskej únii. V praxi to znamená, že ľudia, ktorí pracujú v zahraničí, budú mať zabezpečené rýchlejšie dokladovanie, vyplácanie sociálnych dávok či priznávanie a zároveň ich to odbremení od množstva byrokracie.

Získavanie sociálnych dávok bude jednoduchšie

EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) poskytuje možnosť overiť zahraničným inštitúciám, či má zamestnanec platný formulár PD A1, ktorý je možné vybaviť prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Tento medzinárodný formulár je totiž potrebný pri pohybe zamestnancov za prácou do zahraničia, nakoľko je nutné overiť jeho platnosť, na aké obdobie a akým zákonom občan podlieha, teda v akej krajine vykonáva svoje podnikanie alebo pracovnú činnosť.

Pokiaľ potrebuje občan žijúci v zahraničí riešiť nemocenskú dávku alebo export dávky v nezamestnanosti (poberanie dávky z inej krajiny, v akej pôsobí), bude im to značne uľahčené. Vďaka novému informačnému systému si Sociálna poisťovňa dokáže vyžiadať obdobia nemocenského poistenia v inom štáte bez potreby dodatočného dokladania rôznych formulárov a potvrdení od občanov.

Koľko krajín je zapojených?

V EESSI si momentálne dokáže Sociálna poisťovňa vymieňať údaje cez štandardizované elektronické dokumenty s 26 členskými štátmi Európskej únie, ktoré poskytujú údaje o pracujúcom občanovi. Okrem toho sa tu nachádzajú aj Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.