https://www.facebook.com/balazirealestatesro

Vlastníte elektrickú kolobežku? Čoskoro budete musieť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie

Vlastníte elektrickú kolobežku? Čoskoro budete musieť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie

Vládny návrh o povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel parlament posunul do druhého čítania. Pripraviť by sme sa mali na vyššie pokuty pre tých, ktorí PZP neuzatvoria a povinné zmluvné poistenie budú musieť uzatvoriť aj majitelia elektrických kolobežiek.

O PZP pre majiteľov elektrických kolobežiek sa diskutovalo už dlhšie, preto nie je žiadnou novinkou. Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení príde do platnosti 1. augusta 2024 a dotkne sa mnohých vlastníkov motorových či elektrických vozidiel. Ide o implementáciu predpisu Európskej únie, ktorý postupne musia prijať všetky členské krajiny.

Povinné zmluvné poistenie bude po novom poskytovať vyššie poistné krytie, čo znamená, že v prípade škody, ktorú spôsobíte v dôsledku dopravnej nehody, poistenie poskytuje širšiu finančnú ochranu. Poistné krytie tak určuje maximálnu sumu, ktorú poisťovňa vyplatí za škody na zdraví, náklady pri usmrtení, škody ktoré vznikli poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, taktiež náklady za ušlý zisk a náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní si nárokov voči poisťovni, ktorá nesplní povinnosti súvisiace s ich uspokojením.

Zvyšovanie limitov je priamo spojené s rastúcimi cenami opráv a zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu presiahnuť pôvodné limity krytia. Pôvodná suma sa z výšky 5 240 000 eur zvýši až na 6 450 000 eur za škodu bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených. Výška pôvodného poistného krytia sa z 1 050 000 eur bez ohľadu na počet poškodených zvýši až na 1 300 000 eur.

Zmena sa dotkne aj výšky pokút pre majiteľov motorových vozidiel, ktorí neuzavreli povinné zmluvné poistenie. Zo súčasného minima, ktoré je 16,60 eur po maximum 3 319, 40 eur bude po novom minimálna výška pokuty v sume 50 eur a maximum by nemalo presiahnuť výšku 5 000 eur.

Povinné zmluvné poistenie bude platiť aj pre elektrické kolobežky, avšak toto zákon dosiahol práve zmenou definície motorového vozidla, ktoré musí mať PZP: “„1. samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným mechanickým pohonom s najväčšou 1a. konštrukčnou rýchlosťou viac ako 25 km/h alebo 1b.prevádzkovou hmotnosťou viac ako 25 kg a  najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 14 km/h, 2.prípojné vozidlo, ktoré sa používa s vozidlom podľa bodu 1a alebo bodu 1b, bez ohľadu na to, či je pripojené alebo odpojené,“. Novela zákona sa tak okrem elektrických kolobežiek bude vzťahovať aj na jednokolky či golfové vozíky, pričom v susednom Česku táto povinnosť platí už od 1. apríla 2024.

Ak ste vlastníkom niektorého z vozidiel, ktoré spadá do vyššie uvedenej definície, mali by ste zbystriť pozornosť a povinné zmluvné poistenie si zabezpečiť tak, aby ste sa vyhli plateniu zbytočných pokút, ktoré vám môžu vzniknúť.

Mgr. Lenka Grachová
Autor: Mgr. Lenka Grachová

Budujem svoju prácu na dôvere a statuse profesionála.

Mojou víziou je sprostredkovať profesionálne finančné služby. Stáť na strane klientov vo vzťahu s finančnými inštitúciami. 

Profesia finančného sprostredkovateľa nie je verejnosťou príliš dobre vnímaná, čo je spôsobené tým, že za " finančného poradcu " sa dnes prehlasuje každý predajca stavebného sporenia či poistenia. A tak sa mnohí ľudia stretávajú s nie príliš kvalitnou ponukou finančných služieb, kde je uprednostňovaný záujem predajcu finančnej služby pred záujmom klienta .

Moja práca vyzerá úplne inak. Nie som závislá na konkrétnej banke, poisťovni či fondu. Stojím na strane klienta a snažím sa vyrovnať informačnú nerovnosť .

Mám prax v oblasti financií, poistenia, obchodu, realít a práva. Začínala som ako finančný agent v roku 2013. Venujem poisťovníctvu, sprostredkovaniu úverov, obchodu, realitnými službami, marketingu i manažmentu

Mám 29 rokov a žijem v okrese Topoľčany.

SKÚŠKY , VZDELANIE , SKÚSENOSTI :

Registrácia v Národne banke Slovenska v oblasti poistenia a zaistenia, vkladov, úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Člen SORA /SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA/  http://www.sora.sk/

Člen REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  http://www.realitnaunia.sk/

Člen ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA  https://www.zrks.sk/zoznam-clenov/balazi-real-estate-sro/ 

Člen siete INSIA www.insia.sk/lenka-grachova

Mnoho seminárov, kurzov a certifikátov z oblasti poistenia, úverov, dôchodku, realít, marketingu a IT. 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Päť užitočných tipov pre vašu peňaženku


spracovaním osobných údajov