https://www.facebook.com/balazirealestatesro

Zrušenie koncesionárskych poplatkov sa blíži. Ako nás ovplyvní táto zmena?

Zrušenie koncesionárskych poplatkov sa blíži. Ako nás ovplyvní táto zmena?

Po schválení zákonu o dani z osobitnej stavby sa zmena dotkne aj zrušenia koncesionárskych poplatkov, ktorá bude platná od 1. júla 2023. Rozhlas a televízia Slovenska by mala byť financovaná zo štátneho rozpočtu. Avizovaná zmena sa nedotkne len domácností, ale aj zamestnávateľov.

Koncom roka 2022 bola vyslovená nedôvera vláde a s tým spojené schválenie štátneho rozpočtu na rok 2023 bolo v nedohľadne a viedli sa okolo neho siahodlhé diskusie. Hoci bola v decembri 2022 schválená zmena zákona o dani z osobitnej stavby, prezidentka ho hneď v januári vetovala, no následne poslanci prelomili veto a zákon tak prešiel do platnosti a s ním aj zrušenie koncesionárskych poplatkov. 

Povinnosť platiť koncesionárske poplatky majú v súčasnosti domácnosti ale aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú aspoň troch zamestnancov na pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a platia za každého zamestnanca bez ohľadu na to, či televízia alebo rozhlas boli na pracovisku využívané. Problém tak nastával pri spoločnostiach, ktoré mali väčší počet zamestnancov, kedy sa tieto poplatky mohli vyšplhať na naozaj vysoké sumy. Koncesionárske poplatky totiž slúžia na financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska. Po novom by mali byť verejnoprávna televízia a rozhlas financované zo štátneho rozpočtu.

Zrušenie koncesionárskych poplatkov však nie je žiadna novinka. Za ich zrušenie bojovala Republiková únia zamestnávateľov už dlhší čas, nakoľko to bolo neefektívne a administratívne náročné, v podstate skryté zdaňovanie zamestnávateľov.

Rozhlas a televízia Slovenska by mali byť financované formou štátneho príspevku, ktorý v tomto roku dosiahne výšku takmer 42 miliónov eur, čo sa takmer rovná polročnej čiastke výšky koncesionárskych poplatkov. Ako kompenzáciu za oslobodenie platiteľov koncesionárskych poplatkov by mali získať ďalších 8 miliónov eur a 23 miliónov eur by mali získať vďaka zmluve so štátom.

Otázkou však zostáva politická nezávislosť Rozhlasu a televízie Slovenska. Vedenie rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky súhlasilo s návrhom SaS, ktoré do zákona presadilo valorizačný mechanizmus, čo by malo zabezpečovať každoročné navyšovanie štátneho príspevku pre televíziu a rozhlas Slovenska. Ministerstvo kultúry by chcelo predložiť analýzu na odstránenie podfinancovania verejnoprávneho rozhlasu a televízie, na ktoré dopláca niekoľko rokov. Vedenie rezortu kultúry chce prísť s návrhom systému financovania, ktorý rozptýli obavy zo zasahovania politikov do fungovania Rozhlasu a televízie Slovenska.

Mgr. Lenka Grachová
Autor: Mgr. Lenka Grachová

Budujem svoju prácu na dôvere a statuse profesionála.

Mojou víziou je sprostredkovať profesionálne finančné služby. Stáť na strane klientov vo vzťahu s finančnými inštitúciami. 

Profesia finančného sprostredkovateľa nie je verejnosťou príliš dobre vnímaná, čo je spôsobené tým, že za " finančného poradcu " sa dnes prehlasuje každý predajca stavebného sporenia či poistenia. A tak sa mnohí ľudia stretávajú s nie príliš kvalitnou ponukou finančných služieb, kde je uprednostňovaný záujem predajcu finančnej služby pred záujmom klienta .

Moja práca vyzerá úplne inak. Nie som závislá na konkrétnej banke, poisťovni či fondu. Stojím na strane klienta a snažím sa vyrovnať informačnú nerovnosť .

Mám prax v oblasti financií, poistenia, obchodu, realít a práva. Začínala som ako finančný agent v roku 2013. Venujem poisťovníctvu, sprostredkovaniu úverov, obchodu, realitnými službami, marketingu i manažmentu

Mám 29 rokov a žijem v okrese Topoľčany.

SKÚŠKY , VZDELANIE , SKÚSENOSTI :

Registrácia v Národne banke Slovenska v oblasti poistenia a zaistenia, vkladov, úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporenia.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Člen SORA /SLOVENSKÁ REALITNÁ AKADÉMIA/  http://www.sora.sk/

Člen REALITNÁ ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  http://www.realitnaunia.sk/

Člen ZDRUŽENIE REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA  https://www.zrks.sk/zoznam-clenov/balazi-real-estate-sro/ 

Člen siete INSIA www.insia.sk/lenka-grachova

Mnoho seminárov, kurzov a certifikátov z oblasti poistenia, úverov, dôchodku, realít, marketingu a IT. 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie


Stiahnite si zadarmo

Päť užitočných tipov pre vašu peňaženku


spracovaním osobných údajov