Výpočet mesačnej renty

Zadajte, koľko máte nasporené, mieru zhodnotenia a dobu, po ktorú chcete rentu vyplácať a kalkulačka vypočíta výšku Vašej mesačnej renty.

Výpočet je len orientačný. Skutočné hodnoty sa môžu líšiť.


Mesačná renta

Výsledok